Kakovost

V podjetju izvajamo in vzdržujemo kakovost na vseh ravneh dela in delovanja v podjetju.

Za obvladovanje kakovosti smo pridobili certifikat kakovosti ISO 9001:2015. 

 

V postopku izdelave uporabljamo različno opremo za zagotavljanje kakovosti. Dimenzijsko ustreznost zagotavljamo z avtokontrolo in s preverjanjem v merilnem laboratoriju. Na razpolago imamo sodobno merilno tehniko: 3D merilno napravo DEA GLOBAL, optično merilno napravo TESA VISIO in merilno napravo MAHR MarSurf za konture.